Atheist Ad Contest

April 18th, 2007 by siteadmin Leave a reply »

I stumbled across an Atheist ad competition on YouTube today. There are currently around 10 entries to the competition with quite a few being good entries. While I am not someone to push my atheistic views towards someone, I do believe that these ads may help other Atheist openly discuss their opinions.

Here is a link to the contest details: Atheist Ad Contest
Below is one of my personal favorites:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/3NLg8mXIhRU" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Advertisement

1,077 comments

 1. Jnirhymn says:

  does bactrim treat sinus infection what can you use bactrim for bactrim feline dose

 2. CthrineenSa says:

  i need help writing an argumentative essay
  essay writer program
  custom essay UK

 3. ????? ????? ??????? ? ????? ????? ?????

 4. Asyabahis
  Filmde Dilber Ay’? canland?racak Bü?ra Pekin, sanatç?n?n videolar?n? izleyerek rolüne haz?rlanmaya ba?lad?.
  Miras kalan ya da ba???lama yoluyla (ivazs?z)
  edinilen arsay?, müteahhide kat kar??l??? verenler, ald?klar? daireleri ne zaman ve kaç liraya satarlarsa sats?nlar,
  gelir vergisine tabi olmayacaklar. Evi, i?yeri, arsa ve arazisi olan 20 milyonu a?k?n emlak
  vergisi mükellefinin, 2011 y?l? emlak vergisi birinci taksit
  ödeme süresi Mart ay?nda ba?lad?. Baz?lar?na milli piyango biletinden “büyük ikramiye” kazananlar?n ald??? para kadar avantaj sa?lan?yor.
  Baz?lar?na da orta düzeyde ikramiye kazananlar kadar…

  Ramazan ay?nda personele verilen erzak paketlerinin do?rudan gider yaz?lmas?,
  ayr?ca söz konusu erzak paketleri için ödenen Katma
  De?er Vergisi’nin de indirim konusu yap?lmas?
  mümkün de?ildir.
  Lütfen a?a??daki kutucuklar? t?klamadan önce Ki?isel Verilerin ??lenmesine ?li?kin Ayd?nlatma Metnini okuyunuz.
  Hediye etme i?lemi tamamland?ktan (sat?n alma i?lemi
  gerçekle?tikten) sonra hediye kod , iptal edilemez.
  Birikmi? vergi ve sigorta primi borçlar? dahil bir çok kamu borcuna faiz indirimi ve ödeme kolayl??? sa?layan “Torba Yasa”, SGDP borcu olan emeklilere de hem kolayl?k ham da faiz indirimi sa?l?yor.
  Kamuoyunda ‘Torba Yasa’ olarak bilinen 6111 say?l? ‘Baz? Alacaklar?n Yeniden Yap?land?r?lmas? ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sa?l?k Sigortas? Kanunu ve
  Di?er Baz? Kanun ve Kanun… Bir çok okurumuz, emeklilik planlamas? yaparken nelere dikkat
  edilmesini, dahas? nas?l daha yüksek emekli ayl??? alabileceklerini ve nereden emekli olabileceklerini soruyor.
  Bugün, emeklilikte nelere dikkat…
  100’den fazla spor bahisinin temelini olu?turan ?irket, boks müsabakalar?na inan?lmaz oranlar veriyor.
  ?irket, ?üpheleriniz için her zaman canl? yard?m sunar.
  Bilet hediye etmek istedi?iniz ki?i 18 ya??n? doldurmu? olmal?d?r.
  Bu sitenin domain ve hosting hizmetleri TURKTICARET.NET taraf?ndan sa?lanmaktad?r.
  Limited ?irketler en yayg?n görülen sermeye ?irketleri.
  Anonim ?irketlere göre daha az ki?i ile kurulmas? ve i?lemlerin daha az
  olmas? genelde ortakl?klar?n limited ?irket olarak…

 5. ???? ?????? ????? ????? ????? ? ??????? ?? ???? ??? ????? + ???? ? ????
  ????? ????? ??????? ? ???? ?? ?? ???? ???? ????? ????? ??????.
  ????? ??????? ?? ????? ?????
  ?? ?? ??? ????? ????? ??? ?? ????? ???? ??? ? ????? ??? ? ????? ?????? ??
  ???? ????? ??? ????? ???? ??? ???? ?????? ?????? ?? ?? ????? ????????.
  ?? ??? ???? ???? ???? ????? ??????????? ????????? ? ????????? ??
  ???? ?? ?? ??? ????? ????? ??????.
  ?? ??? ???? ???? ???? ????? ??????? ?? ???? ?? ?? ?????? ??????
  ???? ??? ?????? ????????? ?????? ? ????
  ????? ??????.
  ???? ???? ??? ???? ????? ?? ???? ????? ??????? ?????? ?? ????.
  ??????? ? ???????? ?????? ??? ??????
  ????? ???? ???? ??????? ?????? ?????????????? ????.
  ?????? ???????? ??? ?? ?? ??? ??? 1395 ?????? ??? ??
  ???? ??? ? ?? ??? ???? ?? ????? ??? ??
  400 ??? ????? ????? ?? ??? ????? ????? ?? ???????? ???? ?????? ?? ????
  ? ?? ???? ?????? ??? ?? ?? ?????? ???? ????? ?????? ? ????? ???? ????? ???.
  ??? ?? ????? ????? ??? ?? ?????? ????? ?????? ?? ?????? ?? ????
  ?????? ?????? ??? ???? ? ?? ???? ?? ??????? ?? ??? ?????? ???? ?????? ??? ?????? ?? ????? ??? ?????.
  ???? ???? ??? ?? ?????? ?? ?????????
  ?? ????? ? ???? ?? ???? ??? ?? ???
  ?????? ?? ??????? ?? ??????? ????
  ?? ????????? ????? ????.
  ?????? ?? ???????? ?????? ??? ? ???? ????? ?????? ????? ??? ?? ????? ?????? ???????
  ?????? ??? ?????? ????? ???? ???? ??????? ???(?????? ?????
  ??????? ?…) ? ?????? ?? ???? ??????.

  ??? ?? ???????? ????? ????? ??????
  ?? ??????? ? ??? ??????? ?????? ????? ? ??????? ?????? .?? ????????? ???????? ???
  ??? ?????? ????? ? ??????? ????????? ?????? ?????? ????? ??????
  ???? ??? ?? ??? ???? ???? ?? ? ???????
  ????? ???? ?? ???????? ???? ???.
  ???? ??? ? ???? ??? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ???? ?????? ? ??????
  ?? ???? ????? ?… ?????????? ????? ?? ?? ???? ?? ??????? ??????? ??
  ???? ??????? ?? ??????? ????? ?? ????.
  ???? ??????? ?? ?????????? ?? ??????? ???? ?? ????? ?? ?? ???? ????? ?? ???.

 6. JeremiahSt says:

  arimidex usa cost of arimidex 1 mg cost of arimidex

 7. GinnieenSa says:

  help me write essay
  custom essay writing service
  argumentative essay helper

 8. ????? ??? ?? ?????????? ??? ?? ???? ????? ???? ?????
  ?? ???? ??? ????? ????? ?? ??? ?? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ??? ? ?? ?? ?? ???? ???? ??? ??? ? ?? ??? ??
  ?? ??????? ??? ???? ??? ??? ?? ??? ????
  ????? ????? ?? ?? ?? ?????. ??? ????? ????? ?? ???? ??? ??
  ????? ? ??? ?? ????? ??????? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ??? ?? ???? ?? ???? ??? ?? ???? ?????.

  ????????? ??? ? ???? ???? ???? ?? ??? ?
  ?? ????? ???? ?? ?????? ??? ? ??? ?????? ???? ?? ??? ???.
  ????? ?????? ???? ??? ???? ?????? ???? ? ???? ?? ??????? ??? ???? ????? ??
  ????? ??? ???? ?? ???? ?? ????? ??? ???
  ??? 24 ???? ???? ???? ? ?????? 94? ??? ???? ???? ???? ??????? ???.
  ???????? ???? ?? ???? ???? ??
  ?? ?? ? ?? ???? ?????? ?? ???? ????? ? ??????? ??
  ??????? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ????.

  ??? ?? ???? ???? ??? ??? ? ??? ????
  ?? ?????? ???? ????? ???? ?? ???? ???.
  ?? ??? ????? ??? ??????? ?????
  ???? ? ????? ???? ???. ?? ??? ?????? ????????? ??? ????? ?? ?? ??? ????
  ??? ??? ???? ??? ????? ? ???? ?? ?? ??? ?????? ?? ?????
  ? ???? ???????????? ???? ???? ??? ????? ????.
  ???? ?????? ??? ????? ?? ???? ? ?????? ????? ????? ?? ?????????? ?????? ?? ??? ?? ??? ?????? ???? ??
  ??? ???? ?? ??? ??? ???? ??? ???? ????? ????? ???? ?????
  ?????? ?? ????? ??????.
  ?? ????? ????? ?? ???? ????? ?? ??? ??????? ?????????
  ? ??? ????? ?? ??? ? ?? ????? ??? ????? ? ?????? ??? ??? ????? ?? ?????? ??????? ? ???? ???? ? ???? ??? ??? ? ?????? ????
  ??. ??? ??? ?? ????? ?? ?????
  ????? ??? ?? ?????? ??? ?? ?????
  ???? ? ??? ?? ?? ??? ????? ? ??? ?? ????? ???? ??? ??? ???? ????.
  ?? ?? ???? ????? \u200b\u200b??? ??? ????? ???? ???? ???? ???? ?
  ???? ???? ?? ?? ???. ???? ????? ?? ???
  ??? ? ?? ??? ????? ????? ?? ?? ??? ????? ???? ??? ?? ???? ??? ?? ????? ?? ????? ??? ???.

 9. LiamSt says:

  phenergan without a doctor prescription phenergan 25mg tablet phenergan 25mg cheap

 10. dapoxe.com says:

  priligy https://dapoxe.com/ dapoxetine tablets price

 11. ?? ???? ???????????? ?? ??????????+ ???? ???? ??
  ?????? ???????
  ?? ???? ?? ???? ??????? ??????? ???? ?? ????
  ????? ????? ?? ???? ???? ????? ???? ????.
  ?????????? ?? ????????? ??? ???? ?????????? ?? ????? ?? ???????? ????????????? ????? ?? ????? ?????????? ??????? ????.

  ??????? ?? ????? ?? ???? ???? ???? ?? ???? ?? ??? ????? ???.

  ???? ????? ?? ????? ?? ???? ?????? ????? ?????
  ????????? ?? ?????? ?????? ??????? ????.
  ????? ?? ???? ????? ????? ????? ????????? ?? ??? ??? ????.

  ??? ?? ??? ??? ?? ?????? ????????? ?? ?? ????
  ?? ?????? ??? ?? ?? ??? ????????? ?? ???? ???.

  ???? ??????? ???? ??? ??? ?? ????????? ?? ???????? ??????????? ?? ??????.
  ???? ????? ??? ?? ??? ???? ??? ?? ??? ????? ? ?? ??? ??????? ?????? ? ?????? ????????? ????
  ?? ???? ????? ?? ??? ??????.
  ???? ???? ?? ???? ????? ???? ??? ?? ?????? ? ?????? ?? ???????.
  ?????????? ? ???????? ???? ???? ?? ??????
  ??????? ????.

 12. Kbplmn says:

  nexium 40mg brand order imitrex 50mg order imitrex 50mg

 13. AxelSt says:

  cheap reglan order reglan 10 mg reglan 10 mg uk

 14. Wbzwcauck says:

  furosemide physiology furosemide dosing for dogs furosemide and side effects

 15. EbiStymn says:

  can atenolol cause eye problems atenolol ldl oral side effects of tenormin

Leave a Reply